Nguyễn Công Dũng

Một chàng trai Hải Dương làm việc trong lĩnh vực Marketing

anh-dai-dien-nguyen-cong-dung

Nguyễn Công Dũng là Marketer tại thị trường Việt Nam.

Sinh: Ngày 12 Tháng 6 năm 1989, Hải Dương. ( Xem tại đây  )
Học vấn: Hanoi Dong Do International University
Nghề nghiệp: Quản lý vận hành hệ thống website doanh nghiệp….