Khoảng 108.000.000 kết quả (0,48 giây)

Ý bạn là: nguyễn công dũng

nguyencongdung.com/gioi-thieu

Oah ! Một trang giới thiệu bản thân rất tuyệt vời ...

nguyencongdung.com/lien-he

Liên hệ với anh ấy để có mối quan hệ tốt đẹp hơn ...

nguyencongdung.com/cau-chuyen

Anh ấy đã trải qua những trường đường dài từ học tập, công việc và cuộc sống .....

Nguyễn Công Dũng

Một chàng trai Hải Dương làm việc trong lĩnh vực Marketing

anh-dai-dien-nguyen-cong-dung

Nguyễn Công Dũng là Marketer tại thị trường Việt Nam.

Sinh: Ngày 12 Tháng 6 năm 1989, Hải Dương. ( Xem tại đây  )
Học vấn: Hanoi Dong Do International University
Nghề nghiệp: Quản lý vận hành hệ thống website doanh nghiệp….